Ochrana ŽP
Spoločnosť je členom kolektívneho systému nakladania s elektroodpa-
dom a registrovaná na RF a MŽP SR ako povinná osoba podľa § 9 zák. č. 119/2010 Z.z.

Micro Epsilon

V ponuke máme aj produkty spoločnosti MICRO-EPSILON. Parametre a ceny tohto sortimentu Vám zašleme na vyžiadanie.

MERANIE VZDIALENOSTI A POLOHY:
* kapacitné snímače
* snímače s výrivým prúdom
* lineárne indukčné snímače
* laserové snímače
* konfokálne snímače
* optické diaľkomery
* lankové snímače
* káblové navijáky

2D/3D SNÍMAČE:
* optické mikrometre na meranie priemeru a pozície
* laserové skenery
Snímače s výrivým prúdom
Vzdialenosť
Laserové skenery
Optické mikrometre
Laserové snímače
Lankové snímače
Lineárne indukčné snímače
Diaľkomer
Kapacitné snímače