Ochrana ŽP
Spoločnosť je členom kolektívneho systému nakladania s elektroodpa-
dom a registrovaná na RF a MŽP SR ako povinná osoba podľa § 9 zák. č. 119/2010 Z.z.

Vítame Vás na stránke spoločnosti MERETECH

Stratégiou spoločnosti MERETECH, s.r.o. sú komplexné dodávky komponentov meracej a regulačnej techniky od jednoduchých čidiel po kompletnú prístrojovú techniku začlenenú do ucelených systémov MaR.

S využitím našich viac ako 15 ročných skúseností v tejto oblasti sa snažíme pre Vás vždy nájsť optimálne riešenie.

V našej ponuke nájdete širokú paletu výrobkov. Ponuka obsahujúca viac ako 100 000 produktov nájde uplatnenie od laboratórií až po ťažký priemysel.

Jednotlivé meracie prvky Vám dodáme v prevedení podľa Vašich požiadaviek na mieru.

Veríme, že naše služby budete využívať k Vašej plnej spokojnosti.Teplota
Zber dát
Tlak, ťah a sila
Prietok a hladina
PH a vodivosť
Výhrevné systémy